Bac Viet JSC phối hợp với Đại học xây dựng triển khai chương trình hướng nghiệp cho tân kĩ su

Cùng với các nhà thầu và tư vấn hàng đầu VIETNAM như COTECCONS , HOÀ BÌNH , DELTA , TURNER , CONNINCO hay nhà thầu quốc tế DEAWOO E&C v..v.v….BACVIETCONSTRUCTIONS phối hợp với ĐẠI HỌC XÂY DỰNG triển khai chương trình hướng nghiệp cho tân kỹ sư.

Đây là chương trình hợp tác dài hạn của BACVIETCONSTRUCTIONS và ĐẠI HỌC XÂY DỰNG giữa đơn vị đào tạo và đơn vị tiếp nhận nguồn nhân lực bao gồm các phạm vi liên kết đào tạo và thực hành cho sinh viên , hỗ trợ học bổng sinh viên , tuyển dụng đầu ra của nhà trường , trao đổi các vấn đề liên quan giữa lý thuyết và thực hành trong công tác thi công.

AEVN

Bài Viết Liên Quan