Đổ bê tông sàn tại công trình số 11 Lê Phụng Hiểu

Công tác đổ betong sàn trước khi thi công cọc nhồi tường vây , các hố khoan được định vị trước để khi thi công cọc nhồi chỉ việc nhấc tấm đan lên..Việc này hạn chế hoàn toàn việc sử dụng chạc gạch gây mất vệ sinh môi trường.

AEVN

Bài Viết Liên Quan