Dự án Sân bay Vân Đồn

Tên dự án : Sân bay Vân Đồn

Địa chỉ : Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư : Sun Group

Gói thầu : xây dựng nhà để ngoại trường

Hoàn thành : Đang triển khai

AEVN

Bài Viết Liên Quan